Hak İhlallerinin İzlenmesi ve Raporlanması

Eskişehir’de bugüne dek çok sayıda kurum/kişi hak ihlali izleme çalışmaları yapmıştır ve yapmaktadır. Ancak bu çalışmaların sistematik olarak raporlanması ve bu alanda bir kent hafızasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar çok kısıtlıdır. Yaşam Bellek Özgürlük, 2019 başından itibaren, Eskişehir’deki hak ihlallerini düzenli izlemeye ve aylık/dönemlik/yıllık raporlar hazırlama çalışmalarına başlıyor. Bunu yaparken yerel ve ulusal olabildiğince çok sayıda kişi ve kurumla işbirliği içinde çalışıyor. İnsan Hakları Derneği ile birlikte yürütülen atölye çalışmaları sonucunda oluşturulacak hak izleme yöntemi ve rapor formatlarını belirlenmesi sonrası, hak ihlallerinin belli bir sistematik içinde bildirilmesini sağlayacak iletişim araçlarından da yararlanılacaktır. Dernek web sayfası, sosyal medya hesapları, e posta, doğrudan iletişim gibi yöntemlerle diğer kurum ve kişilerden de iletilecek olan ihlal bildirimleri düzenli olarak raporlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.