Öykümüz

Eğitim kurumlarında, eğitim süreçlerinde yaygın olarak yaşanan insan hakları/çocuk hakları/eğitim hakları ihlallerini mevcut eğitim sendikalarının, diğer sivil toplum kurumlarının iş / sorumluluk olarak algılamadığı ve/veya takip edemediği dernek kurucuları tarafından deneyimler ve araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Hak ihlallerinin olabildiğince aralıksız takip edilmesi ve ihlallerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için çalışmalar yapılması ihtiyacına inanan kurucular 24 Temmuz 2008 tarihinde kuruluş başvurusu yapmıştır. Derneğin ilk (kuruluş) adı Eğitim Hakları Derneği (EHD)’dir. EHD’nin temel amacı ‘Eğitimin yaşam boyu ücretsiz ve kamu yararı gözetilerek sürdürülmesini; eğitim süreçlerinde her türden ayrımcılığın kaldırılmasını; uluslar arası sözleşmelerde yer alan çocukların-gençlerin ve tüm bireylerin eğitimleri ile ilgili hak ve özgürlüklerin yaşam bulmasını; eğitim – öğretimle ilgili konularda öğrenci-veli – öğretmenlerin ortak tutum ve davranışlar geliştirebilmesini savunmak, takip ve mücadele etmek’ olmuştur. Kurucuları eğitimci, öğrenci, velilerden oluşmuştur. EHD üyeleri zamanla en genel şekliyle insan, çevre ve hayvan haklarına bireysel/kurumsal ilgi duyarak tanığı oldukları, bilgisine ulaştıkları her türden hak ihlali ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve/veya çalışmalara katkı vermeye başlamıştır. Bu süreç 09.01.2015 tarihinde derneğin adının ve bazı tüzük maddelerinin değiştirilmesine neden olmuştur. EHD bu tarihten sonra çalışmalarını Yaşam Bellek Özgürlük (YBÖ) adıyla yürütmektedir. Derneğin uygulamadaki tüzüğünde amacı ‘İnsan, çevre, doğa ve canlı türlerinin özgürlükleri alanında bilinç oluşturmak; hak ve özgürlüklerin kullanımındaki engellerin kaldırılması; hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için mücadele etmektir’ cümlesiyle özetlenmiştir. Yaşamında doğrudan katkı sağlamayı hedeflediği gruplar öğrenciler, kadınlar, sokak hayvanları, haksız gözaltına alınanlar-adil olmayan yargılamaya maruz kalanlar-tutuklu ve hükümlülerdir. Savunuculuk, toplumsal bilinç oluşturma, tespit, takip, görüşme, hukuki destek sağlama, kamuoyu yaratma, toplumsal baskı oluşturma şeklindeki YBÖ çalışmaları hak ihlaline uğrayanları cesaretlendiriyor, hak bilincini ve mücadele gücünü artırıyor. Kısmen ihlalin ortadan kaldırılmasını, ihlalin durmasını, faillerin cezalandırılmasını sağlıyor.